Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aangepast 17 maart 2017

1. Algemeen

1.1 Travelcards is een product van Mount John. Beide zijn geregistreerde handelsnamen bij de Kamer van Koophandel. 1.2 Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Mount John aan consumenten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Copyright

Travelcards zijn de vastgelegde intellectuele eigendom van Lyndsey Habets. Alle rechten voorbehouden. Niets van Travelcards mag gekopieerd of verspreid worden en Travelcards vragen en opdrachten mogen ook niet gebruikt/aangepast worden voor het eigen gewin.

3. Prijzen

3.1 De prijs per set Travelcards via de website of social media is € 18,95. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.Verzendkosten

4.1 Travelcards worden verzonden als brievenbuspakketje. Het tarief hiervoor is €3,95. Mocht dit tarief lager uitvallen door andere afspraken met de verzenddienst dan blijft dit het geldende tarief voor de consument. Mocht het tarief op de dag van verzending hoger uitvallen, dan is €3,95 het geldende

tarief voor de consument totdat het bedrag op de website is aangepast.
4.2 Vanaf 2 sets Travelcards en meer (tot 10 kg) per NL adres zijn de verzendkosten €6,95.

4.3 Travelcards kunnen verzonden worden naar België. De verzendkosten zijn €6,65 voor 1 set en €13,- voor meer dan 1 set (tot 2 kg).

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt via een internetbetaling. Indien het bedrag is betaald is een bestelling definitief. Annuleren kan dan alleen door een email te sturen aan info@travel-cards.nl . Als de Travelcards al aan PostNL zijn aangeboden dan is punt 7. Retourneren van toepassing.

5.2 Kortingscodes zijn van toepassing, maar hebben geen onbeperkte geldigheid. Mount John behoudt zich het recht zelf de einddatum te bepalen tenzij deze anders is afgesproken of gecommuniceerd.

6. Levering

6.1 Omdat Travelcards een product met aandacht is en de kaartjes handmatig worden verzameld en de doosjes handmatig gevouwen kan de officiële levertijd 1 tot maximaal 2 weken zijn. Het is het streven van Travelcards om binnen een week het pakketje bij PostNL aan te bieden, gerekend vanaf de datum dat de betaling binnen is.

Ervaring heeft geleerd pakketjes meestal binnen 2/3 dagen na ontvangen van betaling aan PostNL aangeboden worden.
Indien de consument de pakketjes om de een of andere reden eerder in huis dient te hebben, neem dan persoonlijk contact op met info@travel-cards.nl

6.2 Mocht om een of andere reden aanbieden bij PostNL binnen de streef termijn niet mogelijk zijn, dan wordt per mail contact opgenomen. (Let op, mails van info@travel-cards.nl komen vaak in de ongewenste map terecht)
6.3 Mount John is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL. Mount John is bij Nederlandse zendingen in het bezit van een Track and Trace nummer, zodat aantoonbaar is dat het pakketje correct is gepost.
6.4 Mount John krijgt bij Belgische zendingen geen Track and Trace nummer. Verzendingen naar België zijn daarom volledig op eigen risico van de consument.

7. Retourneren

7.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren. De 14 dagen gaan pas in bij levering van de daadwerkelijke Travelcards.

7.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product ongebruikt en onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Mount John, via info@travel-cards.nl.

Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.
7.3 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de klant.

7.4 Na ontvangst van de retourzending zal Mount John het betreffende bedrag binnen 30 dagen terugstorten op je bankrekening.

8. Kwaliteit

8.1 Mount John streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo mooi mogelijk product. Maar omdat Travelcards geen

massaproduct is en er in diverse fases van het proces handarbeid verricht wordt, kan Mount John geen puntgaaf product garanderen.
8.2 Omdat de doosjes handmatig gevouwen worden, kan er verschil optreden in hoe strak de wikkel om het doosje zit. Wees daarom extra voorzichtig met het doosje uit de wikkel schuiven.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je per mail aan ons voorleggen.

9.2 De inhoud van de website en social media is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mount John kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Mount John is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
9.3 Mount John is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Mount John zo spoedig mogelijk worden aangepast.
9.4 Mount John kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
9.5 Indien Mount John aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mount John beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 Mount John is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan

gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
9.7 Mount John is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website, social media en voor technische of elektronische fouten.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mount John in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit per mail mee te delen en zonder dat Mount John gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mount John gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Vragen

Mount John streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Mount John zijn altijd welkom en bij voorkeur per e-mail: info@travel-cards.nl.

13. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mount John partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Mount John en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen

nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.